Riaditeľka školy

Darina Mellenová Dis.art.

Vedúci odborov

Hudobný odbor:
Mgr. Adriana Nemcová
Výtvarný odbor:
Mgr. art. Zuzana Flimelová
Tanečný odbor:
Mgr. Dana Blahová
Literárno-dramatický odbor: Mgr. Nikola Vorelová

Predsedovia predmetových komisií

Hudobný odbor:
Mgr. Adriana Nemcová
Výtvarný, Tanečný, Literárno-dramatický odbor:
Mgr. art. Zuzana Flimelová

Rada školy

predseda:
Viera Bouciková- Grancová
členovia:
Mgr. Adriana Nemcová
PharmDr. Slavomíra Kečler, PhD MPH
PaeDr. Vladimír Vajcík
Mgr. Marianna Fiamová
Mgr. Peter Zeliska
Ing. Peter Dočolomanský Csc.

Rodičovské združenie pri ZUŠ

predseda:
Mgr. Katarína Lukáčová
pokladníčka:
Mgr. Andra Spustová
členovia:
Ing. Adriana Vencelová
Henrieta Oravcová
Viera Buociková-Grancová