Pedagógovia

riaditeľka: Darina Mellenová DiS.art husle
hudobný odbor: Mgr. Adriana Nemcová klavír
Mgr.art Stanislava Judinová klavír
Mgr. Ľubica Špačková spev, teória
Mgr.art. Marek Spusta zobcová flauta, akordeón, fagot, hudobná teória
Alexander Klebercz gitara, kontrabas
Mgr. Daniela Hupková gitara
Mgr. Magdaléna Horenitzká zobcová a priečna flauta, klarinet, hudobná teória
výtvarný odbor: Mgr. art. Zuzana Flimelová
tanečný odbor: Mgr. Dana Blahová
literárno dramatický odbor: Mgr. Nikola Vorelová