Darina Mellenová, DiS.art husle
Mgr. Adriana Nemcová klavír
Mgr.art Stanislava Judinová klavír
Mgr. Ľubica Špačková spev, hudobná teória
Mgr.art. Marek Spusta zobcová flauta, akordeón,fagot, hudobná teória
Alexander Klebercz gitara, kontrabas
Daniela Hupková gitara
Mgr. Magdaléna Horenitzká zobcová a priečna flauta, klarinet, hudobná teória

Hudobný odbor ZUŠ ponúka štúdium hry na klavíri, keyboarde, husliach, gitare, akordeóne, priečnej a zobcovej flaute, klarinete, spev a zborový spev. Žiaci prezentujú svoje nadobudnuté zručnosti počas celého štúdia na interných a verejných koncertoch usporiadaných ZUŠ. Zároveň sa žiaci reprezentujú ZUŠ i mesto Svätý Jur na celoslovenských súťažiach vo svojich odboroch, kde sa úspešne umiestňujú. ZUŠ prispieva svojim kultúrnym programom na rôznych spoločenských podujatiach vo Svätom Jure a okolí.