Pedagóg multimediálneho odboru:
Jerguš Judin, DiS.art

Multimediálny a audiovizuálny odbor je spojením obrazu a zvuku. Vymyslíme príbeh. Vytvoríme obraz, budeme lepiť, maľovať, vŕtať, šiť. Obraz potom striháme a lepíme v počítači. Nakoniec film ozvučíme aj v spolupráci s hudobným odborom. A nakoniec si film premietneme a budeme sa z neho tešiť. A o to ide. O radosť z vytvoreného dielka. Tak ako sme sa tešili z rozprávok a filmov majstra animovaného filmu Viktora Kubala, ktorý sa narodil vo Svätom Jure. Aj kvôli tejto významnej slovenskej osobnosti by sa mala tradícia animovaného filmu v Svätom Jure začať a rozvíjať.