Tvorba žiakov multimediálneho odboru

Literárno dramatický odbor
Hudobný odbor – online vyučovanie