Úspechy žiakov hudobného 2022/2023 – aktualizované

Gratulujeme žiakom Sofii Laoudikos (3. roč.), Alžbete Horváthovej-Novanskej (5. roč.) a Sofii Buocikovej (8.roč.) ku bronzovému pásmu na Súťažnej klavírnej prehliadke v Sládkovičove. Ďakujeme učiteľom Matúšovi Matiašovskému a Adriane Nemcovej ku ich príprave.

 

Gratulujeme Matúšovi Košickému ku striebornému pásmu na celoslovenskej súťažnej prehliadke v hre na saxofóne v Starej Ľubovni. Ďakujeme p. učiteľke Magdaléne Horenitzkej ku príprave žiaka a p. učiteľovi Marekovi Spustovi za korepetíciu.

Gratulujeme sestrám Paulíne a Alene Ličkovým k umiestneniu v striebornom pásme v 4. kategórií vo štvorručnej hre na klavíri na celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov Schneiderova Trnava. Žiačky pripravovali pedagógovia Adriana Nemcová a Matúš Matiašovský.

Gratulujeme našim žiačkám Vanesse Kmeťovej a Dominike Hupkovej k umiestneniam v zlatom pásme v speváckej súťaži Stančekova Prievidza. Ďakujeme p. učiteľke Ľubici Špačkovej za ich prípravu.

 

Gratulujeme nášmu žiakovi Arthurovi Cruz Altamiranovi k zisku titulu laureáta súťaže Gitarová Prievidza a tiež našej žiačke Ráchel Zeliskovej ku zisku 1. miesta v zlatom pásme kategórie I.B.

Veľké poďakovanie patrí aj ich učiteľovi Petrovi Buocikovi k príprave súťažných výkonov.

 

 

Pozvánka na koncert ku Dňu matiek
Prijímačky do ZUŠ