Fotky z Hodového koncertu 2022 TO

Úspechy žiakov hudobného odboru
Fotky zo záverečného koncertu TO