Tlačivá

tlačivo je potrebné vypísať,vlastnoručne podpísať.
Doručiť ho je možné osobne, poštou, alebo emailom

Ďaľšie tlačivá nájdete na tejto stránke

Oznam rodičovského združenia

Vážení rodičia,
príspevky do Rodičovského združenia v školskom roku 2023/2024 je možné posielať na účet zriadený v Slovenskej sporiteľni. Rodičovský príspevok na školský rok je 10€ za každého žiaka.

Kód banky: 0900, označenie banky SLSP, SWIFT kód BIC: GIBASKBX
IBAN: SK57 0900 0000 0001 8197 7282

Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka a navštevovaný ročník.
Ďakujeme.

Výkonný výbor RZ