História Základnej umeleckej školy

 

Základná umelecká škola vo Svätom Jure bola založená v septembri 1969. Prvou riaditeľkou bola pani S. Bernáthová. V roku 1970 bol dočasným riaditeľom pán Farkaš. V septembri 1971 prevzala školu pani E.Pitoňáková a od roku 1997 je riaditeľkou pani D. Mellenová.

Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy je mesto Svätý Jur. Škola má od roku 2002 právnu subjektivitu a sídli v objekte Základnej školy na Kollárovej ulici 2. Od roku 2013 začala pôsobiť vo vlastných priestoroch, a je plneorganizovanou školou pre vyučovanie hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru.

Škola sa prezentuje na koncertoch, súťažiach, prehliadkach, výstavách v meste Svätý Jur, v okolí i zahraničí.