Spôsob úhrady

Suma sa uhrádza za nasledovné obdobie:
I. polrok – 5 mesiacov (september – január)
II. polrok – 5 mesiacov (február – jún)

platobným príkazom na:

účet školy: 0189806728 / 0900
IBAN: SK25 0900 0000 0001 8980 6728
správa pre prijímateľa: meno dieťaťa, nástroj

Ako variabilný symbol je potrebné uvádzať číslo priradené učiteľovi:

prípravné štúdium

333

D. Mellenová

01

Ľ. Špačková

02

P. Buocik

03

M. Horenitzká

04

M. Spusta

05

A. Uhlár

06

Ľ. Balgavá

06

M. Matiašovský

07

A. Nemcová

12

TO

10

VO

11

LDO

13

potvrdenie o úhrade školného je potrebné odovzdať vyučujúcemu. (môže byť aj v elektronickej podobe)