Pedagógovia

riaditeľka:

Darina Mellenová DiS.art

husle

zástupca riaditeľa:

Mgr. Magdaléna Horenitzká

zobcová a priečna flauta, klarinet, hudobná teória

hudobný odbor:

Mgr. Adriana Nemcová

klavír

Mgr.art Stanislava Judinová

klavír

Mgr. Ľubica Špačková

spev, teória

Mgr.art. Marek Spusta

zobcová flauta, akordeón, fagot, hudobná teória

Alexander Klebercz

gitara, kontrabas

Peter Buocik

gitara

Matúš Matiašovský Dis. Art

klavír

výtvarný odbor:

Mgr. art. Zuzana Flimelová

tanečný odbor:

Mgr. Dana Blahová

Audiovizuálny a multimediálny odbor

Mgr. art. Jerguš Judin

literárno dramatický odbor:

Martin Uhlárik