Pedagógovia

riaditeľka:

Darina Mellenová, DiS. Art

husle, gitara, hudobná teória

zástupca riaditeľa:

Mgr. Magdaléna Horenitzká

zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón

hudobný odbor:

Mgr. Adriana Nemcová

klavír

Mgr. Ľubica Špačková

spev, hudobná teória

Mgr.art. Marek Spusta

zobcová flauta, akordeón, fagot, hudobná teória

Bc. Andrej Uhliar, DiS. Art

gitara

Peter Buocik, DiS. Art

gitara

Matúš Matiašovský DiS. Art

klavír

Bc. Ľudmila Balgavá

gitara

výtvarný odbor:

Mgr. art. Zuzana Flimelová

tanečný odbor:

Bc. Terézia Bodnárová

literárno dramatický odbor:

Mgr. Art. Matej Trnovec