Pedagógovia

riaditeľka:

Darina Mellenová DiS.art

husle, gitara, hudobná teória

zástupca riaditeľa:

Mgr. Magdaléna Horenitzká

zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón

hudobný odbor:

Mgr. Adriana Nemcová

klavír

Mgr. Ľubica Špačková

spev, hudobná teória

Mgr.art. Marek Spusta

zobcová flauta, akordeón, fagot, hudobná teória

Alexander Klebercz

gitara, kontrabas

Peter Buocik

gitara

Matúš Matiašovský Dis. Art

klavír

výtvarný odbor:

Mgr. art. Zuzana Flimelová

tanečný odbor:

Terézia Bodnárová

literárno dramatický odbor:

Lívia Pristáčová