Pedagóg výtvarného odboru:
Mgr. art. Zuzana Flimelová

Žiaci sa, vo výtvarnom odbore, formou hravého experimentovania učia rozvíjať cit pre farby, tvary a výtvarné materiály. Výučba je smerovaná predovšetkým k rozvoju kreativity a samostatného uvažovania, ktoré vyúsťuje k osobnej umeleckej výpovedi. V priebehu štúdia sa žiaci naučia pracovať so širokou škálou výtvarných techník, a to ako tradičných, tak aj menej známych. Tento odbor poskytuje žiakom všestrannú výtvarnú činnosť a zaujímavé výtvarné postupy.
– Kresba, maľba a grafické techniky
– Modelovanie a tvarovanie rôznych materiálov
– Priestorová a akčná tvorba
– Maľba na sklo
– Práca s textilom
– Návštevy galérií
Naši žiaci pravidelne prezentujú svoje práce na výstavách a zúčastňujú sa viacerých výtvarných prehliadok a súťaží.