Pedagóg v tanečnom odbore:
Bc. Terézia Bodnárová

V tomto odbore sa žiaci venujú rozvoju rytmického cítenia v pohybe, ktoré neskôr využívajú v jednotlivých tanečných choreografiách. Tanečné choreografie sa zameriavajú najmä na klasické a ľudové tance v krojoch. Svoje choreografie prezentujú na rôznych podujatiach a tanečných prehliadkach alebo súťažiach.