Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
príspevky do Rodičovského združenia v školskom roku 2023/2024 je potrebné posielať na účet zriadený v Slovenskej sporiteľni. Rodičovský príspevok na školský rok je 10€ za každého žiaka (bez ohľadu na počet študovaných odborov).

Kód banky: 0900, označenie banky SLSP, SWIFT kód BIC: GIBASKBX
IBAN: SK57 0900 0000 0001 8197 7282

Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka a navštevovaný ročník.
Ďakujeme.

Výkonný výbor RZ