Fotky z interného koncert 21.3.2024

Aktualizácia 21.3. – Úspechy žiakov hudobného odboru v šk. roku 2023/2024
Úspechy žiakov výtvarného odboru – aktualizácia 4.4.2024