Odovzdávanie vysvedčenia

Vysvedčenie pre žiakov sa vydáva 30.6.2021 v čase od 9:00 do 11:00

Režim výučby od 10.5.2021
Hľadáme deti do pripravovanej rozprávky o Kubkovi
Menu