Prijímačky do ZUŠ sú ukončené

Prosíme všetkých, ktorí majú záujem ešte poslať prihlášku do ZUŠ, že prijímacie skúšky sa konali v dňoch 29.-30.5. a ďalšie prihlášky už neprijímame.

Za pochopenie ďakujeme

Pozvánka na absolventský koncert
Záver školského roka