Program ZUŠ na máj a jún

10.5. – 18:00 – Koncert ku Dňu matiek

18.5.-19.5. – Detská interpretačná súťaž v Banskej Bystrici (klavír)

25.5. – Saxoklarinetiáda Bojnice

29.5. – 10:00 – Absolventské skúšky

29.5.-30.5. – 14:30-17:30 – prijímacie skúšky

7.6. – 18:00 – Absolventský koncert

14.6. – 18:00 – Záverečný koncert HO

15.6. – 17:00 – Klavírny koncert

20.6. – 13:15 – Skúšky PŠ HO

21.6. – 16:00 – Skúšky VO

21.6. – 16:15 – Skúšky 4. roč. HO

22.6. – 14:30 – Skúšky 2. roč. HO

22.6. – 15:30 – Skúšky 7. roč. – hudobná teória

Pozvánka na Hodový koncert
Pozvánka na koncert ku Dňu matiek