Program ZUŠ na marec a apríl 2023

15.3. – 18:00 – Interný koncert

17.3. – spevácka súťaž Stančekova Prievidza

4.4. (utorok!) – 18:00 – Interný koncert

17.4. – 17:00 – prehrávka klavírnej triedy

20.4. – súťaž štvorručného klavíra Schneidrova Trnava

21.4. – 15:00 – Vernisáž VO

21.4. – 17:00 – Hodový koncert HO

23.4. – 12:00 – Hodový koncert TO

27.4. – Súťažná prehliadka hre na saxofón

28.4. – Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo

Valentínsky koncert
Pozvánka na Hodový koncert