Úspechy žiakov výtvarného odboru 2022

Lidice 2022:

Eliška Križanová
Eliška Križanová

 

Úspechy žiakov hudobného odboru 2022/2023
Práce VO za rok 2022