Úspechy žiakov výtvarného odboru 2022

Lidice 2022:

Eliška Križanová
Eliška Križanová

 

Pozvánky na koncert
Práce VO za rok 2022