Úspechy žiakov výtvarného odboru 2021

Bobúňová paleta 2021

strieborné pásmo, kategória fotografia
čestné uznanie, kategória kombinovaná technika
čestné uznanie, kategória maľba
zlaté pásmo, kategória kombinovaná technika
zlaté pásmo, kategória kresba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie ocenené práce:

Eliška Križanová: medaila, kategória grafika, Medzinárodná súťaž Lidice 2021

Mia Mária Kováčiová: čestné uznanie, kategória kombinovaná technika, súťaž Divočina v hlave 2021

čestné uznanie
Pozvánka na prijímacie skúšky
Úspechy žiakov hudobného odboru