Vianočné podujatia

Milí rodičia, radi by sme vás pozvali na vianočné podujatia, ktoré naša ZUŠ pre vás prichystala:

Vianočné trhy a výstava výtvarného odboru: 13.12. – 20.12. v časoch od 14:00 do 17:00 v priestoroch ZUŠ.

Koncert tanečného a literárno-dramatického odboru: 18.12. o 18:00 v budove MsÚ.

Koncert hudobného odboru: 20.12. o 18:00 v budove MsÚ.

   

Adventný koncert
Valentínsky koncert