Zmeny vo vyučovaní od 26.10.2020

Prerušenie výučby v ZUŠ Svätý Jur

Vážení rodičia a žiaci, na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy
výskumu a športu zo dňa 23.10.2020 s účinnosťou od 26.10.2020 do
odvolania mimoriadne prerušujem školské vyučovanie. Vyučovanie bude
prebiehať dištančnou formou. Rozvrhy hodín je potrebné si upraviť s
vyučujúcim.

Jesenné prázdniny sa uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30.
októbra a 2.,6., a 9 novembra 2020.

Režim vyučovania v ZUŠ od 19.10.2020
Zmeny vo vyučovaní od 9.12.2020