COVID-19 zmeny vo výučbe od 12.10.2020

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 11.10.2020 sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.
Toto usmernenie je platné od 12.10.2020.

Skupinové vyučovanie prechádza od 12.10.2020 na kombináciu dištančnej a individuálnej formy vyučovania, čo znamená, že každý žiak sa musí kontaktovať so svojím učiteľom.

Individuálne vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhov prezenčnou formou za dodržania všetkých preventívnych hygienických opatrení odporúčaných ÚVZ SR

– Škola zabezpečuje dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy a tried, vstupný zdravotný filter pre žiakov aj pedagógov. Vstup do budovy je len s rúškom.

V prípade podozrenia na ochorenie žiaka, aj inej infekčnej choroby ako je COVID-19 škola žiaka nepreberá !!! Pri opätovnom nástupe do školy je potrebné priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Podmienky výučby pre ZUŠ Svätý Jur od 1.10.2020
Režim vyučovania v ZUŠ od 19.10.2020