Podmienky výučby pre ZUŠ Svätý Jur od 1.10.2020

  1. Vstup cudzím osobám okrem zamestnancov a žiakov do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľky ZUŠ a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
  2. Vstup žiakov do priestorov ZUŠ je len s rúškom a dezinfekciou rúk.
  3. Ak sa žiak nezúčastnil vyučovania v dopoludňajších hodinách zo zdravotných dôvodov, alebo navštevuje školu, ktorá je v karanténe, nemôže prísť na vyučovanie ani do ZUŠ.
  4. Ak dieťa vynechá v ZUŠ jednu vyučovaciu hodinu zo zdravotných dôvodov, nasledujúcu vyučovaciu hodinu musí priniesť potvrdenie  „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“.
rozvrh hodín – hudobná teória
COVID-19 zmeny vo výučbe od 12.10.2020