Dodatočné prijímačky do kolektívnych predmetov

Ponúkame možnosť prihlásiť sa do kolektívnych predmetov: výtvarná, tanečná a literárno-dramatický v dňoch 30.1. – 1.2. v časoch od 13tej do 17tej u p. riaditeľky ZUŠ.

 

Úprava výšky školného na II. polrok
Valentínsky koncert