Úprava výšky školného na II. polrok

Podľa VZN č.10/2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach sa mení výška školného na II. polrok.

Podrobnosti nájdete na: https://www.zussvatyjur.sk/poplatky/skolne/

Podrobnosti o spôsobe úhrady nájdete na: https://www.zussvatyjur.sk/poplatky/sposob-uhrady/

Pán učiteľ Klebercz nás opustil
Dodatočné prijímačky do kolektívnych predmetov