Dodatočné prijímačky do kolektívnych predmetov

Dodatočné prijímačky do kolektívnych predmetov (zbor, výtvarný, tanečný, LDO) sa uskutočnia od 5. septembra do 9. septembra v časoch od 11:00 do 15:00.

Pozvánka na absolventský koncert
Zahájenie školského roka 2022/2023