Dodatočné prijímačky do kolektívnych predmetov

Dodatočné prijímačky do kolektívnych predmetov (výtvarný, tanečný, LDO) sa uskutočnia od 5. septembra do 9. septembra.

Fotky zo záverečného koncertu TO