Zahájenie školského roka 2022/2023

Zahájenie školského roka  2022/2023 v ZUŠ:

     5. 9.  od 8:30 – 11:00.

Žiaci všetkých ročníkov jednotlivých odborov sa v tomto čase
zaregistrujú u svojich učiteľov.
Dodatočné prijímačky nových žiakov do kolektívnych predmetov sa uskutočnia v dňoch 5.9. – 9.9. v časoch od 11:00 do 15:00
Dodatočné prijímačky do kolektívnych predmetov
Pozvánky na koncert