Zahájenie školského roka 2021/2022

Zahájenie školského roka  2021/2022 v ZUŠ:

     2. 9.  od 8:30 – 11:00.

Žiaci všetkých ročníkov jednotlivých odborov sa v tomto čase
zaregistrujú u svojich  učiteľov.
Žiaci LDO + noví žiaci do rozprávky O Kubkovi sa hlásia
u p. uč. Veroniky Stierankovéj.
Prihlasovanie nových žiakov do LDO je ešte stále možné.
Hľadáme deti do pripravovanej rozprávky o Kubkovi
Zmena formy vvučovania od 22.11.2021
Menu