Fotočriepky z akcií ZUŠ

17.5. – návšteva galérie Múzea Albertina vo Viedni

Návšteva opery Čert a káča v SND 2.6.

Príbeh hudby v budove Slovenského rozhlasu 8.6.

Aktualizácia 12.6. – Úspechy žiakov hudobného odboru v šk. roku 2023/2024