Aktualizácia 12.6. – Úspechy žiakov hudobného odboru v šk. roku 2023/2024

7.6. sa v Bratislave na ZUŠ Hálková uskutočnila celoslovenská súťaž Hľadá sa muzikálová hviezda, na ktorej získala naša žiačka Lili Čemeričková 1. miesto v prvej kategórií. Lili gratulujeme ku krásnemu umiestneniu a pani učiteľke Špačkovej ďakujeme za prípravu.

V Bojniciach sa v máji uskutočnila súťaž Saxoklarinetiáda. V prvej kategórií sa v hre na saxofón umiestnil náš žiak Matúš Košický na 2. mieste v zlatom pásme. V hre na klarinet sa v druhej kategórií umiestnili Noemi Mihaľová na 3. mieste v striebornom pásme a Alica Kmecová na 2. mieste v zlatom pásme. Všetkým gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy, pani učiteľke Horenitzkej za ich prípravu a pánu učiteľovi Spustovi za klavírne korepetície.

Koncom apríla sa konala aj Klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove. V druhej kategórií sa umiestnili Marcela Tichá – strieborné pásmo, Šimon Košický – bronzové pásmo. V tretej kategórií sme mali zastúpenie Klárou Varačkovou – strieborné pásmo a v štvrtej kategórií Šimonom Pajerom – strieborné pásmo. Všetkým gratulujeme za dobré umiestnenia v pani učiteľke Nemcovej a pánu učiteľovi Matiašovskému za ich prípravu.

Naša žiačka Mária Gažiová sa umiestnila v striebornom pásme na gitarovej súťaži v Bojniciach. Ďakujeme pani učiteľke Balgavej za prípravu.

Gratulujeme našim žiakom Lily ČemeričkovejBohumilovi Pajerovi ku zisku 1. a 2. miesta v 1. kategórií a Vanesse Kmeťovej k umiestneniu v zlatom pásme v 2. kategórií na speváckej súťaži Stančekova Prievidza. Chceme taktiež poďakovať pani učiteľke Špačkovej za ich prípravu.

Gratulujeme našim žiakom  Bohumilovi PajeroviVanesse Kmeťovej ku získaniu 3. miesta resp. čestného uznania na súťaži v sólovom klasickom speve na ZUŠ Miloša Ruppelta v Bratislave.

Gratulujeme našim žiakom Arturovi Altamiranovi, Márii Gážiovej a Ráchel Zeliskovej ku umiestneniu v zlatom pásme Prehliadky mladých gitaristov 2023 v Bratislave. Ďakujeme našim pedagógom Petrovi Buocikovi a Daniele Hupkovej za ich prípravu.

 

Vystúpenie LDO
Fotočriepky z akcií ZUŠ