Aktualizácia 21.3. – Úspechy žiakov hudobného odboru v šk. roku 2023/2024

Gratulujeme našim žiakom Lily ČemeričkovejBohumilovi Pajerovi ku zisku 1. a 2. miesta v 1. kategórií a Vanesse Kmeťovej k umiestneniu v zlatom pásme v 2. kategórií na speváckej súťaži Stančekova Prievidza. Chceme taktiež poďakovať pani učiteľke Špačkovej za ich prípravu.

Gratulujeme našim žiakom  Bohumilovi PajeroviVanesse Kmeťovej ku získaniu 3. miesta resp. čestného uznania na súťaži v sólovom klasickom speve na ZUŠ Miloša Ruppelta v Bratislave.

Gratulujeme našim žiakom Arturovi Altamiranovi, Márii Gážiovej a Ráchel Zeliskovej ku umiestneniu v zlatom pásme Prehliadky mladých gitaristov 2023 v Bratislave. Ďakujeme našim pedagógom Petrovi Buocikovi a Daniele Hupkovej za ich prípravu.

 

Video z Vianočného koncertu
Fotky z interného koncert 21.3.2024