Úspechy žiakov hudobného odboru v šk. roku 2023/2024

Gratulujeme našim žiakom Arturovi Altamiranovi, Márii Gážiovej a Ráchel Zeliskovej ku umiestneniu v zlatom pásme Prehliadky mladých gitaristov 2023 v Bratislave. Ďakujeme našim pedagógom Petrovi Buocikovi a Daniele Hupkovej za ich prípravu.

 

Školské prázdniny 2023/2024
Úspechy žiakov výtvarného odboru