Nový rok

Prajeme Vám šťastný Nový rok!

Stretneme sa na vyučovaní pondelok 9.1.2023

P. uč. Flimelová pre chorobu nevyučuje
P. uč. Špačková nevyučuje