P. uč. Flimelová pre chorobu nevyučuje

Pani učiteľka Flimelová tento týždeň pre chorobu nevyučuje.

Náhradné vyučovanie za p. učiteľa Klebercza
Nový rok