Prijímačky do ZUŠ

V dňoch 29.5. a 30.5. (pondelok a utorok) v časoch od 14:00 do 17:30 sa uskutočnia prijímacie skúšky do ZUŠ.

Podrobnosti nájdete na: Prijímacie skúšky – ZUŠ Svatý Jur

Na prijímačky je potrebné priniesť vyplnenú prihlášku.

smart
Úspechy žiakov hudobného 2022/2023 – aktualizované
Záznam zo súťaže