Režim výučby od 10.5.2021

okres Pezinok podľa Covid školského automatu je v ružovej farbe, to znamená, že sa opäť môžeme stretávať v škole na prezenčnom vyučovaní vo všetkých odboroch v plnom rozsahu. Podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní je   „Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka„. Prosím nezabudnite ho vyplniť a poslať po žiakovi na našu prvú individuálnu hodinu. Na hudobnú náuku vyhlásenie žiaci nosiť nemusia.
Teším sa, že si budeme vyučovanie po dlhom čase opäť naplno užívať🎶🙂.
Prijímacie skúšky na šk.rok 2021/2022
Odovzdávanie vysvedčenia
Menu