Režim výučby od 10.5.2021

okres Pezinok podľa Covid školského au je v ružovej farbe, to znamená, že sa opäť môžeme stretávať v škole na prezenčnom vyučovaní vo všetkých odboroch v plnom rozsahu. Podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní je   „Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka„. Prosím nezabudnite ho vyplniť a poslať po žiakovi na našu prvú individuálnu hodinu. Na hudobnú náuku vyhlásenie žiaci nosiť nemusia.
Teším sa, že si budeme vyučovanie po dlhom čase opäť naplno užívať??.
Prijímacie skúšky na šk.rok 2021/2022
Hľadáme deti do pripravovanej rozprávky o Kubkovi