Hľadáme deti do pripravovanej rozprávky o Kubkovi

LDO hľadá deti do pripravovanej rozprávky o Kubkovi

viac informácii nájdete v priloženom dokumente: plagát LDO – Kubko

Režim výučby od 10.5.2021
Zmena formy vvučovania od 22.11.2021