Úhrada školného

Podrobnosti o výške školného nájdete na https://www.zussvatyjur.sk/poplatky/skolne/

Informácie o spôsobe úhrady školného nájdete na https://www.zussvatyjur.sk/poplatky/sposob-uhrady/

Zahájenie školského roku
Školské prázdniny 2023/2024