Zahájenie školského roku

Školský rok sa začína v pondelok 4.9.

Žiaci hudobného odboru prídu za svojim učiteľom v čase v pondelok od 8:30 do 11:00.

Žiaci výtvarného odboru prídu do koncertnej sály v tom istom čase.

Žiaci dramatického odboru prídu za pani riaditeľkou tiež v tom istom čase.

Žiaci tanečného odboru prídu v stredu 6.9. poobede.

Ak by niekto z vážnych príčin nemohol prísť v uvedených časoch, prosíme, aby sa spojil so svojim učiteľom telefonicky/mailom.

Záver školského roka
Úhrada školného