Vydávanie vysvedčení

Vysvedčenia budeme vydávať v piatok 28.6. od 8:30 do 11:00 u svojho učiteľa hlavného predmetu (žiaci prípravného ročníka u p. riaditeľky).

Aktualizácia 12.6. – Úspechy žiakov hudobného odboru v šk. roku 2023/2024