Vystúpenia počas hodových slávností

22.4. – 15.5. 15:00 – 18:00 výstava prác žiakov Výtvarného odboru v Renesančnom dome

22.4. o 16:00 vystúpenie žiakov LDO – obradná sála MÚ

22.4. o 17:30 koncert Hudobného odboru – obradná sála MÚ

24.4. o 12:00 vystúpenie Tanečného odboru – pódium na námestí

Akcie ZUŠ
Akcie ZUŠ na máj a jún