Akcie ZUŠ

V najbližšom období sa uskutočnia akcie:

31.3. (ZMENA) o 18:00 (št) – predstavenie Kubko – vystúpenie LDO

1.4. o 9:30 (št) – modelovanie pre deti v predškolskom veku – uskutoční sa vo výtvarnom ateliéri (MŠ Bratislavská)

6.4. o 9:30 (st) – modelovanie pre deti v predškolskom veku – uskutoční sa vo výtvarnom ateliéri (MŠ Veltlínska)

6.4. o 18:00 (st) – interný koncert

8.4. o 9:00 (pi) – modelovanie pre deti v predškolskom veku – uskutoční sa vo výtvarnom ateliéri

13.4. o 10:00 (st) – modelovanie pre deti v predškolskom veku – uskutoční sa vo výtvarnom ateliéri

27.4. o 10:00 (st) – modelovanie pre deti v predškolskom veku – uskutoční sa vo výtvarnom ateliéri (MŠ Betlehem)

Všetky akcie sa uskutočnia v priestoroch ZUŠ.

Školský semafor od 25.1.2022
Vystúpenia počas hodových slávností