Režim výučby od 12.4.2021

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa od 12.4.2021 mení režim výučby.
Bližšie informácie nájdete na
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-4-2021/

forma výučby:
prezenčne – individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov) pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ, ostatní ďalej pokračujú dištančne

podmienky: test jedného z rodičov,
potrebné je priniesť podpísané čestné prehlásenie:
Príloha č. 8a – Žiak a zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Veselá Veľká noc!
Režim výučby od 3.5.2021