Vzdelávacie poukazy

Vážení rodičia,

aj v tomto školskom roku 2022/2023 prijímame vzdelávacie poukazy, ktoré žiaci dostanú v základnej škole. Priniesť ich môžu svojmu učiteľovi v ZUŠ do 23.9.

Vzdelávacím poukazom nie je možné uhradiť výšku školného. Získané finančné prostriedky budú použité na materiálne zabezpečenie výučby Vašich detí.

Vopred ďakujeme za vaše poukazy a podporu.

P. uč. Spusta tento týždeň nevyučuje
P. uč. Buocik, p. uč. Špačková a p. uč. Nemcová nevyučujú