P. uč. Buocik, p. uč. Špačková a p. uč. Nemcová nevyučujú

Pán učiteľ Buocik,

pani učiteľka Špačková,

a pani učiteľka Nemcová

tento týždeň (24.10. – 28.10.) pre chorobu nevyučujú.

Za pochopenie ďakujeme

Vzdelávacie poukazy
P. uč. Bodnárová neučí