Záznam zo súťaže

Náš žiak Šimon Pajer sa umiestnil v bronzovom pásme Detskej interpretačnej súťaži v Banskej Bystrici v hre na klavíri, chceme mu pogratulovať ku krásnemu umiestneniu.

Úspechy žiakov hudobného 2022/2023 – aktualizované
Video z absolventského koncertu