Záznam zo súťaže

Náš žiak Šimon Pajer sa umiestnil v bronzovom pásme Detskej interpretačnej súťaži v Banskej Bystrici v hre na klavíri, chceme mu pogratulovať ku krásnemu umiestneniu.

Prijímačky do ZUŠ
Pozvánka na absolventský koncert