Zmena formy vvučovania od 22.11.2021

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa mení od 22.11.2021 forma výučby

individuálne vyučovanie pokračuje prezenčne

kolektívne – teória, výtvarný, dramatický, tanečný odbor podľa dohody s vyučujúcim

Hľadáme deti do pripravovanej rozprávky o Kubkovi
Zmena formy vvučovania od 29.11.2021