P. uč. Bodnárová neučí

P. učiteľka Bodnárová pre chorobu nevyučuje.

Za pochopenie ďakujeme

P. uč. Buocik, p. uč. Špačková a p. uč. Nemcová nevyučujú
Náhradné vyučovanie za p. učiteľa Klebercza