Náhradné vyučovanie za p. učiteľa Klebercza

Pán učiteľ Klebercz pre chorobu nevyučuje. Jeho žiaci v čase svojich hodín prídu k pani riaditeľke do triedy č. 1.

P. uč. Bodnárová neučí
P. uč. Flimelová pre chorobu nevyučuje