Pán učiteľ Klebercz nás opustil

Z hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že p. učiteľ Klebercz zomrel dňa 13.12.2022.

Chceli by sme mu poďakovať za jeho dlhoročnú pedagogickú prácu v našej ZUŠ.

Úspechy žiakov výtvarného odboru 2022
Úprava výšky školného na II. polrok