Školský semafor zo dňa 19.01.2022

Vážení rodičia,
Na základe aktualizácie Školského semafora zo dňa 19.01.2022

Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích
aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové
aktivity a súťaže a iné / v školách a školských zariadeniach bez
obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP / očkovaný,
testovaný, prekonaný/.

Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích
aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové
aktivity a súťaže a iné/ v školách a školských zariadeniach iba za
podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný/.

Povinné tlačivá:
Vyhlásenie o bezpríznakovosti
Potvrdenie o samoteste

Vyučovanie od 10.01.2022
Školský semafor od 25.1.2022